به گزارش دیارشهریار  فرمانداربستان آباد  ظهر امروز در مراسم اعطای حکم بازنشستگی ۸۸ نفر از بیمه گذاران صندوق بیمه روستاییان و عشایر  توسعه فرهنگ بیمه در روستاها را در توسعه عدالت اجتماعی مهم برشمرد وگفت: یکی ازشاخصه های توسعه عدالت اجتماعی توسعه بیمه درمناطق روستایی  ودربین عشایر است.
موسوی درادامه با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها سکونت دارند گفت: بیش از ۵ هزارنفردر ۱۸۸ روستای شهرستان عضوصندوق بیمه روستاییان کشاورزان و عشایر هستند.

لازم به ذکر است  شهرستان بستان آباد دربین ۲۱ شهرستان استان با ۶۸ درصد بیشترین پوشش بیمه ای رابه خوداختصاص داده است و همچنین در اخر این مراسم حکم بازنشستگی ۸۸ نفر از بیمه گذاران صندوق بیمه روستاییان و عشایر شهرستان بستان آباد اعطا شد.

انتهای پیام/.