به گزارش دیارشهریار فرماندار شهرستان بستان آباد در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزارشد  با اشاره به گردشگری تالاب بین المللی قوریگل در این شهرستان گفت: برای ترمیم و بهسازی کانال آبرسانی به تالاب قوریگل ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است و در صورت عدم تامین اعتبار و اقدام موثر این تالاب خشک می شود.

موسوی به آبگیری سد کلقان در سال گذشته اشاره کردو گفت: این سد ظرفیت ذخیره ۲۳ میلیون مترمکعب آب را دارد اما به دلیل عدم تخصیص اعتبار برای ایجاد خط انتقال، از ظرفیت این سد در بخش های شرب و صنعت بهره برداری مناسب صورت نگرفته است.

موسوی در ادامه با اشاره به پتانسیل های شهرستان و وجود معادن پوکه در شهرستان گفت : با وجود ۲۷ معادن رتبه اول را در استان کسب کرده ایم

وی افزود : باتوجه به اتمام ریل گذاری راه آهن تا بستان آباد و نیاز به احداث پارک لجستیک و تبدیل شهرستان به بندر خشک نیاز به بودجه می باشد

موسوی با اشاره به ۱۵ کیلومتر ناقص ماندن جاده ۴ بانده تبریز_ قره چمن که به علت کمبود بودجه ناقص مانده است توجه دولت به این بخش را نیز خواستار شد

وی در پایان از ایجاد برج آی.تی در شهرستان خبر داد و گفت: با ایجاد این برج ارتباطی برای بیش از هزار نفر شغل ایجاد می شود.

انتهای پیام/.