به گزارش دیارشهریار ؛  فرماندار بستان آباد ،درجلسه شورای اداری این شهرستان گفت: این اقدام در شرایطی که دشمنان در صدد لطمه زدن به اقتصاد کشور هستند و قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته ٰکار درست و سنجیده ای نیست.
وی افزود : افزایش عوارضی موجب افزایش تردد در محور جاده قدیم میانه – بستان آباد شده و در نتیجه احتمال بروز سوانح رانندگی و تصادفات به شدت زیاد شده است.
موسوی همچنین با اشاره به بحران آب و کمبود منابع آبی در کشور ، مدیریت بهینه مصرف آب را در شهرستان خواستار شد و ادامه داد : بیش از ۹۰ درصد آب بستان آباد در بخش کشاورزی مصرف می شود که باید در این بخش برای مصرف آب و آبخیزداری برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
رییس دادگستری شهرستان بستان آباد نیز در این جلسه با اشاره به افزایش تصرفات و ساخت و ساز ها در مسیلها و حریم رودخانه ها گفت: حوادث تلخ گذشته نشان داده است اگر تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها و مناطق پر خطر جدی گرفته نشود درآینده نیز شاهد خسارتهای مالی و جانی فراوان خواهیم بود.
حجت الاسلام علیزاده ضرورت خود مراقبتی و نظارت های درون سازمانی ادارات برای کنترل فساد را یاد ضروری دانست و افزود : طبق قانون علاوه بر دستگاههای نظارتی مدیران ادارات نیز موظف هستند هرگونه تخلفٰ فساد و ناهنجاری را درحوزه فعالیت خود به دستگاه قضایی گزارش کنند