به گزارش خبرنگار دیارشهریار، اجتماع عظیم بسیجیان شهرستان بستان آباد در سالروز تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی(ره) با عنوان نمایش اقتدار برگزار شد.

خبرنگاران :سید فرهاد فاطمی ، هادی کبیر و محمدرضا آذرمیان