به گزارش دیارشهریار سرکارخانم غفاری مسئول کارگاه حمایتی تولیدی باور در گفت و گو باخبرنگار این پایگاه با بیان اینکه مهم ترین هدف راه اندازی این کارگاه توانمند سازی معلولان به لحاظ جسمی و ذهنی و همچنین ایجاد انگیزه زندگی در آنها است افزود: توانمندسازی معلولان موجب پویایی آنها در کنار سایر شهروندان می شود .

وی خاطرنشان کرد : این کارگاه تولیدی حمایتی معلولان با هدف بازتوانی و استقلال اقتصادی و اجتماعی و حمایت از اشتغال معلولین در حرفه ی تولید وسایل چوبی ایجاد شده است. که تاکنون ۴۰ نفر از معلولین  عزیز در اینجا در حال توانمند سازی هستند و اگر حمایت شود می توان نفرات بیشتری را آموزش داد .

خانم غفاری با اشاره به اینکه خودکفایی و توانمند کردن معلولان، رساندن آنها به استقلال اقتصادی و ورود این افراد از چرخه جامعه معلولان به جامعه اقتصادی از جمله اهداف نهایی راه اندازی این مرکز است افزود: راه اندازی خط تولید برای معلولان می تواندمنجر به بروز توانایی های آنها و حضور شان در جامعه شود.

مسئول کارگاه حمایتی تولیدی باور با اشاره به مشکلات این مرکز اشاره کرد و افزود : بالا بودن نرخ اجاره و همچنین وجود هزینه های زیاد رفت آمد مارا با مشکلات جدی مواجه کرده است که از طرف مسئولین و خیرین عزیز نیاز به کمک و حمایت داریم .

خانم غفاری گفت : اگر ما بتوانیم دستگاه و امکانات بیشتری را از جمله دستگاه برش لیزری و سی ان سی را خریداری و راه اندازی کنیم میتوان کارهای زیباتر و بهتری را بیش از پیش ارائه داد .