به اطلاع عموم همشهریان عزیز میرساند نظر به راه اندازی آموزشگاه رانندگی پایه دوم در سطح شهرستان بستان آباد افرادی که متقاضی اخذ امتیاز تاسیس آموزشگاه رانندگی پایه دوم را می باشند تا ۲۰ اسفند به پلیس راهنمایی و رانندگی بستان آباد واقع در شهرک ولیعصر مراجعه نمایند .

🚨 پلیس راهنمایی و رانندگی بستان آباد