به اطلاع آن دسته از همشهریان عزیز میرساند ، کسانی که برای راه اندازی آموزشگاه پایه دوم در سطح شهرستان بستان آباد از خود شهرستان و استان اقدام کرده بودند جهت پیگیری امورات خود تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به پلیس راهنمایی و رانندگی بستان آباد واقع در شهرک ولیعصر مراجعه نمایند .

پلیس راهنمایی و رانندگی بستان آباد