به گزارش دیارشهریار به نقل از ایرنا ، فرماندار شهرستان بستان آباد با اشاره به اینکه این واحد تولیدی توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است، از آمادگی شهرستان برای جذب سرمایگذار خبر داد و افزود: زیرساختهای شهرک صنعتی شماره ۲ در این شهرستان برای واگذاری آماده است.

وی با اشاره به سر ریز صنعت استان به شهرستان بستان آباد گفت: از هر نوع سرمایه گذاری  قانونی در راستای اشتغالزایی و کار آفرینی در این شهرستان استقبال می کنیم.

با بهره برداری از این واحد تولیدی برای ۶ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است