به گزارش دیار شهریار اسماعیل جبارزاده روز یکشنبه در احکام جداگانه ای اعضای هیات رییسه و روسای کمیته های تخصصی ستاد حمایت از هنر- صنعت فرش استان را منصوب و بر آغاز فعالیت های این ستاد تاکید کرد.

بر اساس احکام صادره از سوی استاندار آذربایجان شرقی، احمد محمدزاده به عنوان نایب رییس، ایوب بشیری به عنوان دبیر و سعید رونقیان به عنوان مشاور ستاد فرش استان منصوب شدند.

همچنین اسماعیل چمنی به عنوان رییس کمیته تخصصی تولید و ترویج، غیب علی زیرک به عنوان رییس کمیته تخصصی فروش و صادرات، بهروز محمدزاده به عنوان رییس کمیته تخصصی تحقیق، پژوهش و ایده نو، صفر امانی به عنوان رییس کمیته تخصصی هماهنگی و کاظم صحتی سردرودی به عنوان رییس کمیته تخصصی تبلیغی، فرهنگی و هنری ستاد منصوب شدند.

ستاد حمایت از هنر- صنعت فرش استان به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و هنری فرش دستبافت استان تشکیل می شود و ریاست آن به عهده استاندار آذربایجان شرقی است.

شورای جهانی صنایع دستی در نشست اخیر خود، تبریز را به عنوان شهر جهانی فرش دستباف معرفی کرده است.