اسماعیل جبارزاده، عصر امروز در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین زمینه‌های توسعه پایدار استان است، اظهار داشت: در مراکز بزرگ خدماتی، تجاری و اداری باید با اخذ هزینه از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات به خدمات هوشمند و زیرساخت‌های ارتباطی روز مجهز شوند.

وی در مورد بحث مطرح شده در این شورا در زمینه واگذاری زمین و امکانات به سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: باید موانع ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی در شهرک‌های کشاورزی برطرف شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ایجاد ۳۰۰ شغل در شهرک کشاورزی ملکان باید هر چه زودتر به نتیجه برسد، ادامه داد: ایجاد اشتغال برای دولت اهمیت دارد و این موضوع در حال حاضر معطل تصمیم گیری وزارت در واگذاری ۲۰ هکتار زمین است که باید در قالب واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.

جبارزاده تأکید کرد: در شرایط کنونی که ایجاد اشتغال برای کشور اهمیت دارد، حتی اگر دولت این اراضی را رایگان واگذار کند، باز هم دولت برنده است که باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا زمان اجرای پروژه‌ها و ایجاد اشتغال به تعویق نیافتد.

وی با انتقاد از روند طولانی اعطای مجوزها به بخش خصوصی، افزود: حمایت از سرمایه گذاری با سیکل اداری معیوب موجود، موجب فرار سرمایه‌گذار می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: اگر در دو ماه آینده واگذار نشود، بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان، از وزارت باید سلب مسئولیت کرده و در شورای برنامه ریزی استان برای آن تصمیم گیری می‌کند و ۲۰ هکتار در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با تقدیر از ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای در زمینه اجرای مطلوب پروژه‌های مربوطه، تاکید کرد: تاکنون اعتبارات تخصیص یافته به سازمان‌ها پرداخت نشده و این دستگاه‌های اجرایی با نبود منابع کار کرده‌اند.