به گزارش دیار شهریار سیداحد یوزباشی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ماموران آگاهی این شهرستان با متوقف کردن یک دستگاه خودروی تریلی کشنده کمپرسی مقادیر زیادی سیگار خارجی قاچاق از این خودرو کشف کردند.
وی اظهار کرد: این سیگارها به ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در زیر پوکه معدنی جاسازی شده بود.
یوزباشی، ادامه داد: پرونده متشکله برای رسیدگی به شعبه تعزیرات حکومتی بستان آباد ارسال شد و شعبه نیز پس از رسیدگی با توجه به ارزش اعلامی گمرک، فرد متخلف را علاوه بر ضبط خودروی حامل به پرداخت مبلغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم کرد.