به گزارش دیار شهریار علی فرهنگ روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با علی کبیر افزود: در سال جاری میزان بارندگی در این شهرستان ۹۴ میلی متر گزارش شده است.
وی با بیان اینکه بستان آباد سردترین شهر کشور در شبانه روز گذشته بود، اظهار کرد: این شهر شب گذشته دمای منفی ۲۰ درجه را تجربه کرد و برودت و رطوبت زیاد هوا باعث تشکیل پدیده شبنم یخ زده روی درختان و اشیاء شد.
فرهنگ، ادامه داد: بر اساس پیش بینی هواشناسی استان برودت هوا در روزهای آینده در این شهرستان ادامه خواهد داشت.