به گزارش دیارشهریار رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای بستان آباد گفت : کولاک شدید که از دیشب در شهرستان آغاز شده بود راههای ارتباطی درشهرستان را مسدود کرده و مشکلاتی را به وجود آورده بود که باتلاش ماموران راهداری راههای اصلی بدون کوچکترین وقفه ای زیر ترافیک قرارگرفته وتردد درآنها ادامه دارد.
مونسی افزود : آزادراه پیامبراعظم (ص) نیز علیرغم کولاک شدید وبارش برف درحال حاضر باز بوده وخودروها درحال تردد از یک باند آزادراه هستند و ماموران راهداری درحال بازگشایی باندهای دیگر نیز هستند.
وی همچنین گفت: درصورت مساعدبودن شرایط جوی تا سه روز آینده همه راههای روستایی مسدود شده بازگشایی خواهند شد.
رئیس اداره راه و حمل و نقل جاده ای با اشاره به لغزنده بودن جاده ها از تمامی همشهریان و مسافران خواست از سفرهای غیرضروری اجتناب نموده و در صورت مسافرت موارد ایمنی را رعایت  و وسایل نقلیه خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کرده و در صورت نیاز با فوریت های اورژانسی و خدماتی شهرستان تماس حاصل نمایند.

انتهای پیام/